Την εβδομάδα: Δευτέρα 16/12 έως Παρασκευή 20/12, θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως διαλέξεις στα μαθήματα Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες και Βάσεις Gröbner. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των μαθημάτων στα αντίστοιχα θέματα στον παρών ιστότοπο.