Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί απαλλακτική πρόοδος στο μάθημα Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες και ώρα 16.00-19.00 (και όχι 15.00-16.00 όπως είχε οριστεί προηγουμένως). Η αλλαγή γίνεται λόγω της Λέσχης των Μαθηματικών (15.00-16.00).

* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και είχαν κάνει δήλωση συμμετοχής ή μη στις εργασίες/παρουσιάσεις.