Την Πέμπτη 19/12 πραγματοποιήθηκε η απαλλακτική πρόοδος στο μάθημα Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες. Δείτε εδώ την τελική βαθμολογία. 


* Στους βαθμούς έχουν συμπεριληφθεί και τα μπόνους των παρουσιάσεων/εργασιών.

* Αν η βαθμολογία είναι χαμηλότερη του 4 (τέσσερα), δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου.