Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου οι διαλέξεις στα μαθήματα Βάσεις Gröbner και Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες δε θα πραγματοποιηθούν, καθώς έχουν αναπληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.