Την Δευτέρα 07/09 πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις του μαθήματος Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (εξ αποστάσεως) με την ακόλουθη διαδικασία: οι συμμετέχοντες εντός 1 ώρας συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις. Τα προβιβάσιμα γραπτά αποκτούσαν δικαίωμα πρόσβασης σε προφορικές εξετάσεις, οι οποίες καθορίζαν και τον τελικό βαθμό του μαθήματος (ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν).

  • Δείτε εδώ τα θέματα των γραπτών εξετάσεων.