ΓΕΝΙΚΑ:

Το μάθημα αυτό έχει ως βασικό αντικείμενο μελέτης την ανάπτυξη της Θεωρίας Μοδίων (Module Theory). Εμβαθύνοντας περισσότερο στη θεωρητική Άλγεβρα, θα δούμε προεκτάσεις όσων έχουν διδαχθεί τα προηγούμενα έτη στη Θεωρία Ομάδων και Θεωρία Δακτυλίων. Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, κάνοντας μια επανάληψη σε βασικές έννοιες της Θεωρίας Δακτυλίων και Ιδεωδών, θα ορίσουμε αναλυτικά την έννοια του μοδίου. Στο δεύτερο μέρος, μέσω των θεωρημάτων διάσπασης θα γίνει η σύνδεση της Θεωρίας Μοδίων με οικεία αντικείμενα, όπως αυτό της πεπερασμένης αβελιανής ομάδας (κάνοντας την πλήρη ταξινόμηση αυτών), αλλά και της Γραμμικής Άλγεβρας (μέσω των ρητών κανονικών μορφών και κανονικών μορφών Jordan).


 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

...


Βιβλιογραφία:

Ελληνική:

Ξενόγλωσση:


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

...