Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο 17th Seminar on Commutative Algebra and related topics, IPM Institute for research and fundamental sciences, Tehran, Iran (06 Ιανουαρίου-08 Ιανουαρίου 2021).

* Λόγω covid το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου: 17th Seminar on Commutative Algebra and related topics.