Μια συμβουλή (in greek)

Σημειώσεις μαθημάτων

x.jpg

  • Προηγούμενη διδακτική εμπειρία:

2022-2023: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

(Θεωρία Ομάδων, Κλασσική Μηχανική).

2018-2022: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

(Γραμμική Άλγεβρα Ι, Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, Προχωρημένη Μεταθετική Άλγεβρα, Βάσεις Grobner, Δακτύλιοι-Πρότυπα και εφαρμογές, Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες, Θεωρία Προτύπων, Γεωμετρία Μετασχηματισμών, Αλγεβρικές Καμπύλες).

2017-2018: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

(Υπολογιστικές μέθοδοι στην Άλγεβρα και στην Αλγεβρική Γεωμετρία)

2015-2017: Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

(Αναλυτική Γεωμετρία, Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ και Διαφορικές Εξισώσεις).

2014-2015: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

(Εισαγωγή στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά).