Σχετικά με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου αυτές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ημερομηνία: Πέμπτη 17/09 και ώρα 18.00-21.00 (και συμπληρωματικά αν χρειαστεί το Σάββατο 19/09 και την Κυριακή 20/09).

Την Πέμπτη 17/09 οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν οφείλουν να είναι συνδεδεμένοι στο MS-Teams (οι πληροφορίες για το δωμάτιο και τον κωδικό σύνδεσης έχουν σταλεί σε όλους μέσω ecourse).

Στις 18.00 ακριβώς θα σας δοθούν 3 θέματα στα οποία θα απαντήσετε (με ανοικτές κάμερες και μικρόφωνα) γραπτά και θα μου τα στείλετε έως τις 18.40. Η γραπτή εξέταση σε περίπτωση προβιβάσιμου βαθμού, δε λαμβάνεται υπόψιν ως προς τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Τα προβιβάσιμα γραπτά αποκτούν δικαίωμα στις προφορικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά, όπου ανάλογα το πλήθος αυτών θα χωριστείτε σε ομάδες και θα εξεταστείτε από εμένα προφορικά την ίδια ημέρα έως τις 21.00 (και αν χρειαστεί και το Σάββατο στις 19/09 καθώς και την Κυριακή 20/09 όπως έχει ανακοινωθεί και στο πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος).

Παράδειγμα: 

1) Βαθμός γραπτού 10, προφορικός βαθμός 02. Τελικός βαθμός 02.

2) Βαθμός γραπτού 05, προφορικός βαθμός 10. Τελικός βαθμός 10.

3) Βαθμός γραπτού 04. Δεν γίνονται προφορικές εξετάσεις. Τελικός βαθμός 04.