Την Παρασκευή 11/09 πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις του μαθήματος Βάσεις Grobner (εξ αποστάσεως) με την ακόλουθη διαδικασία: οι συμμετέχοντες εντός 1 ώρας συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις. Τα προβιβάσιμα γραπτά αποκτούσαν δικαίωμα πρόσβασης σε προφορικές εξετάσεις, οι οποίες καθορίζαν και τον τελικό βαθμό του μαθήματος (ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν).

  • update: Η βαθμολογία αναρτήθηκε στο σύστημα Cronos.