Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου (12.00-15.00) θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα στις Βάσεις Gröbner. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος (περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλούν μέσω μηνύματος από το ecourse). Τα μαθήματα της Τρίτης 06/10 και 13/10 που δεν πραγματοποιήθηκαν, θα αναπληρωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.