Το Σάββατο 09 Ιανουαρίου στις 09.00 θα πραγματοποιηθεί απαλλακτική πρόοδος στο μάθημα βάσεις Gröbner. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν χάσει το πολύ δύο quiz στη διάρκεια του εξαμήνου.

 • Η εξέταση αυτή δεν αποτελεί δεύτερη εξέταση για τους φοιτητές. Αν ο βαθμός της προόδου είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 τότε αυτόματα ο φοιτητής/τρια χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση Ιανουαρίου.
 • Τα προβιβάσιμα γραπτά θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες και θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων (σε περίπτωση προβιβάσιμου γραπτού) δε μετράει. 

  Παράδειγμα: 

  • Γραπτές εξετάσεις: 10 (δέκα), Προφορικές εξετάσεις: 3 (τρία). Τελικός βαθμός 3 (τρία).
  • Γραπτές εξετάσεις: 5 (πέντε), Προφορικές εξετάσεις: 10 (δέκα). Τελικός βαθμός 10 (δέκα).
  • Γραπτές εξετάσεις: 3 (τρία). Τελικός βαθμός 3 (τρία) (δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης στην εξεταστική Ιανουαρίου).
  • Γραπτές εξετάσεις: 4 (τέσσερα). Τελικός βαθμός 4 (τέσσερα) (υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης στην εξεταστική Ιανουαρίου).
 • Τα αποτελέσματα (θα ανακοινωθούν εντός δύο ωρών) θα καθορίσουν τη συμμετοχή στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 09/01/2021 και Κυριακή 10/01/2021 και ώρες 12.00-22.00.