Σημειώσεις μαθημάτων

Οι διαλέξεις των μαθημάτων:

  • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (1ο έτος/Τμήμα Α (επίθετα από Α εώς και Λ)) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 17/02 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
  • Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (4ο έτος), θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 18/02 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.