ΓΕΝΙΚΑ: (υποχρεωτικό στο 1ο έτος σπουδών)

...


ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου καθημερινά για συναντήσεις. Λόγω του covid19, οι συναντήσεις μας θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά είτε στην πλατφόρμα MS-Teams είτε στο skype. Δεν υπάρχει περιορισμός στις ώρες/ημέρες (μπορείτε οποιαδήποτε ημέρα/ώρα της εβδομάδας θέλετε). 

* Στην περίπτωση που επιθυμείτε συνάντηση διά ζώσης (στο γραφείο μου), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επικοινωνήσει αρχικά μαζί μου ηλεκτρονικά. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με χρήση μάσκας και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας ή βεβαίωση νόσησης τελευταίων έξι μηνών ή βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) (έως 48 ώρες πριν την συνάντησή μας).


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Τα βιβλία τα οποία προτείνω προς δήλωση για τα δύο εξαμηνιαία μαθήματα (συστήνω ένα από αυτά (με ελεύθερη επιλογή του φοιτητή/τριας) το χειμερινό εξάμηνο (Γραμμική Ι) και το άλλο στο εαρινό (Γραμμική ΙΙ) είναι:

  • Δ.Βάρσος, Δ.Δεριζιώτης, Ι.Εμμανουήλ, Μ.Μαλιάκας, Α.Μελάς, Ο.Ταλλέλη, Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Εκδόσεις Σοφία (2012).
  • Θ.Θεοχάρη-Αποστολίδη, Χ.Χαραλάμπους, Χ.Βαβατσούλας, Γραμμική Άλγεβρα, Εκδόσεις Τζιόλα (2017).

Λοιπή ελληνική βιβλιογραφία:

  • Α.Μπεληγιάννης, Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Υπό προετοιμασία.
  • Θ.Χρυσάκης, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Εκδόσεις Τσότρας (2021).

Ξενόγλωσση:

  • Axler Sheldon, Linear Algebra Done Right, UTM Springer, 3rd edition (2015).
  • G.Strang, Linear Algebra and its Applications, 3rd edition, HBJ, (1986).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Η τελική εξέταση του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις μέσα στο σύνηθες πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του τμήματος. 

* Σε περίπτωση εξ αποστάσεως εξέτασης, η διαδικασία εξέτασης είναι η εξής: Στην ημερομηνία εξετάσεων του μαθήματος, θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις διάρκειας. Τα προβιβάσιμα γραπτά θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες και θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων (σε περίπτωση προβιβάσιμου γραπτού) δε μετράει.